Der tilbydes

Bogføring af daglige posteringer
Opkrævning af huslejer
Moms- og afgiftsregnskab
Indberetning til SKAT
Kreditor- og debitorstyring
Betalinger
Budget
Årsregnskab
Selvangivelse

Få et tilbud på udarbejdelse af dit Ejendomsregnskab. Kontakt mig her.