Der tilbydes

Årlig gennemgang af privat økonomien
Opgørelse af værdipapirbeholdninger
Opgørelse af skattepligtige kursgevinster
Opgørelse af udbytteskatter
Formueopgørelse
Indsendelse af selvangivelse

Få et tilbud på udarbejdelse af privat selvangivelse for familien. Kontakt mig her.