Der tilbydes

Bogføring af daglige posteringer
Opgørelse af værdipapirbeholdninger
Opgørelse af skattepligtige kursgevinster
Opgørelse af udbytteskatter
Årsregnskab
Indsendelse af selvangivelse

Få et tilbud på udarbejdelse af dit Investorregnskab. Kontakt mig her.